Óvodapedagógust keresünk!

Gencsapáti Gyöngyös-kert Óvoda

                        a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 231.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladtok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.    

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, Óvodapedagógus,
  •         Magyar állampolgárság
  •         Büntetlen előélet
  •         Cselekvőképesség
  •         Munkakörre vonatkozó foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Fényképes szakmai önéletrajz
  •         Hatósági erkölcsi bizonyítvány
  •         Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Baán Ildikó nyújt, a 06306904054 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Elektronikus úton Mészárosné Baán Ildikó részére a gencsapati@gyongyoskertovoda.hu E-mail címen keresztül
  •         Személyesen: Mészárosné Baán Ildikó, Vas megye, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 231.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 22.