Óvodánkról

Aktív, együttműködő közösségben az óvónők egyéni ízlésével kialakított környezetben szeretettel várjuk a gyermekeket, akik óvodánkban a legfontosabbak. Elfogadjuk őket erényeikkel és gyengeségeikkel együtt, fejlesztőmunkánkat képzett szakemberekkel (gyógypedagógus, logopédus, fejlesztőpedagógus) együtt végezzük. A sajátos nevelési igényű gyermekeket együtt neveljük társaikkal, így elősegítjük, hogy a gyermekek előítéletektől mentes, nyitott, másságot elfogadó felnőttekké váljanak. Családias légkörben arra törekszünk, hogy a nap nagy része játékkal teljen. A kompetenciákra, az ismeret, attitüd, képesség hármas egységére helyezzük a hangsúlyt.

Tapasztalataikat, ismereteiket, készség-, képességfejlesztő játékokkal gyarapítjuk, gazdagítjuk. A játék előtérbe helyezése, megértése sajátosságainak ismerete, alkalmazása egyben azt is jelenti, hogy a gyermekek felé tisztelettel, elfogadással, megértéssel, bizalommal és megbecsüléssel közelítünk. A gyermekek saját képességeikben bízva, megerősödve, biztonságérzettel merjenek, akarjanak, tudjanak és szeressenek alkotni. Kihasználjuk a falusi környezet adta lehetőségeket. Ápoljuk a hagyományokat, aktívan részt veszünk a falu életében. Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre. Napi kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, nevelőkkel, és határozott törekvésünk a hatékony partnerkapcsolat továbbfejlesztése. Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben a folyamatban az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Együttműködve partnereinkkel a környezetben jól eligazodó, aktívan közreműködő, saját problémáira megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekeket szeretnénk nevelni.